Erhverv

Vi har stor erfaring med malerarbejde i større og mindre byggesager, og vi arbejder som underentreprenør for flere af de større hovedentreprenører i Danmark. Vi kører også malerentrepriser og mindre hovedentrepriser.

I vores malerentrepriser har vi i mange tilfælde også ansvaret og koordinering af gulventreprisen og rengøringen, og vi bestræber os på at aflevere et flot og rent stykke arbejde.

boligforeninger

Vi servicere både direkte og via rådgivere en del boligforeninger, og vi har god erfaring med planlægning og logistik i forbindelse med større renoveringsarbejder i boligforeninger.

Vi tager ansvar for koordinering af opgaverne og varslinger og aftaler med viceværter og beboer, så vores tilstedeværelse og arbejdet genere beboerne mindst mulig.

OffentligtByggeri

Vi gennem årene malet mange offentlige bygninger lige fra børneinstitutioner og hospitaler til råhuse og diverse ministerier.

Vi arbejder målrettet på opgaven og tager ansvar for tidplaner og koordineringen, så vores tilstedeværelse og arbejdet genere brugerne og medarbejderne mindst mulig.

Velkommen til

Malerfirmaet 2B

Malerfirmaet 2B A/S er et traditionel malerfirma, som hovedsagelig udfører opgaver i Hovedstadsområdet, Roskilde og Holbæk.

Vi beskæftiger 28 malersvende, 2 lærlinge, 2 malerkonduktører og 1 malermester. Vi deltager i malerfagets udvikling, det gælder både på materiale- og kundesiden.

Vi prioriterer medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel højt, og vi udfører malerarbejde i både nybyggerier/renovering og ved bygningsvedligeholdelse.

Arbejdspladserne er både store og små indvendigt såvel som udvendigt. Vores kunder er erhverv, boligforeninger og det offentlige.

 • Renovering
 • Ombygning
 • Facader
 • Nybygning
 • Institutioner
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytterlejligheder
 • Vandskader
 • Trapper
 • Offentlige kunder
 • Hovedentrepriser