Boligforeninger

Vi servicere både direkte og via rådgivere en del boligforeninger, og vi har god erfaring med planlægning og logistik i forbindelse med større renoveringsarbejder i boligforeninger.

Vi tager ansvar for koordinering af opgaverne og varslinger og aftaler med viceværter og beboer, så vores tilstedeværelse og arbejdet genere beboerne mindst mulig.

Tidsplaner og overholdelse af tidsplaner er en meget høj prioritering i vores arbejde, og vi ser altid meget løsningsorienteret på det, så alle parter er positive i processen og samarbejder om at løse eventuelle besværligheder i processen.

For os er kommunikation også en meget vigtig del af vores arbejde, og vi bestræber os på at få så kort kommunikationsvej som muligt, og vores medarbejder er meget serviceorienteret og selvstændigt arbejdende. Vores malere kommunikerer og planlægger meget selv ud fra de aftaler, der er indgået.

Vi vil meget gerne hjælpe med både mindre og større opgaver og tager udgangspunkt i jeres behov. Vi har malersvende med en bred faglig viden og mange års erfaring inden for malerfaget.

Willemoesgade